~ Alexandr Ermolitsky Photography ~

Nizhnyaya Shavla

~ Nizhnyaya Shavla ~

Russia, Altai Republic, Nizhnee Shavlinskoe lakeTechnical information


~   © 2010-2015 aermolitsky.com All Rights Reserved. Last Updated 08.11.2015   ~